شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۸۶%

۵۲۹۵

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۲:۰۱

ورق روغنی (سرد) تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گالوانیزه و رنگی
جزئیات ...
۶۵%

۶۶۴

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۸/۲۹ - ۱۰:۴۰

جزئیات ...
۶۰%

۵۷۴

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۱:۴۲

قوطی و پروفیل
جزئیات ...
۵۶%

۸۰۷

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۲۶ - ۱۲:۲۸

جزئیات ...
۲۵%

۴۵۶

شرکت

بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۷/۰۷/۱۹ - ۱۱:۲۴

ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی
جزئیات ...
۹۵%

۳۷۸۸

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۱۳:۲۹

تیرآهن ورق گرم (سیاه) میلگرد قوطی و پروفیل نبشی و ناودانی
جزئیات ...
۹۲%

۴۲۶۰

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۵/۲۷ - ۱۳:۱۳

جزئیات ...
۸۱%

۵۸۴۴

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۰۸ - ۱۳:۴۸

جزئیات ...
۹۰%

۳۸۷

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۷/۰۵ - ۰۹:۲۸

سایر فلزات قوطی و پروفیل نبشی و ناودانی
جزئیات ...
۸۷%

۴۶۷۷

شرکت

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۰۹:۲۹

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۸۵%

۵۱۷۴

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۰۹:۱۵

جزئیات ...
۸۵%

۶۲۴۹

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۲:۴۰

جزئیات ...
۸۴%

۶۳۱

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۸/۲۴ - ۱۱:۲۹

جزئیات ...
۷۳%

۸۰۰۸

شخص

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۳:۳۷

جزئیات ...
۸۲%

۶۱۱۵

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۲:۱۰

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۵۶%

۶۲۵۷

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۵:۲۹

جزئیات ...
۸۰%

۲۷۵۹

شخص

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۱/۱۱ - ۰۹:۳۷

سایر فلزات
جزئیات ...
۷۸%

۴۶۸۴

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۱:۵۷

تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی فلزات آلیاژی تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۷۷%

۴۶۸۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۷۶%

۶۵۹۷

شخص

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۳:۳۰

ورق گالوانیزه و رنگی
جزئیات ...