شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۹۴%

۴۶۲۹

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - ۱۴:۴۰

جزئیات ...
۹۵%

۵۲۹۵

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۲:۰۱

ورق روغنی (سرد) تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گالوانیزه و رنگی
جزئیات ...
۷۵%

۵۳۴

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - ۱۰:۳۱

جزئیات ...
۸۱%

۸۰۷

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۲۶ - ۱۲:۲۸

جزئیات ...
۷۶%

۸۷۱۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۴/۲۳ - ۰۸:۳۳

جزئیات ...
۷۳%

۶۶۴

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۸/۲۹ - ۱۰:۴۰

جزئیات ...
۹۵%

۶۳۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۸/۲۶ - ۰۹:۳۸

جزئیات ...
۱۰۰%

۸۰۰۸

شخص

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۳:۳۷

تیرآهن ورق اسید شویی قوطی و پروفیل انواع لوله نبشی و ناودانی استیل فلزات آلیاژی فلزات رنگی ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی میلگرد
جزئیات ...
۱۰۰%

۵۲۱۱

شخص

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۵:۵۷

ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی ورق گرم (سیاه)
جزئیات ...
۸۴%

۵۸۴۴

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۰۸ - ۱۳:۴۸

جزئیات ...
۸۰%

۹۰۰۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۱۳:۵۴

جزئیات ...
۱۰۰%

۵۱۷۴

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۰۹:۱۵

جزئیات ...
۱۰۰%

۹۸۲۱

شخص

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۹/۰۶/۱۰ - ۱۴:۵۳

ورق گرم (سیاه)
جزئیات ...
۱۰۰%

۴۲۶۰

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۵/۲۷ - ۱۳:۱۳

جزئیات ...
۱۰۰%

۹۶۳۵

شخص

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - ۱۵:۴۳

جزئیات ...
۱۰۰%

۸۱۰۲

شخص

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - ۱۰:۴۵

جزئیات ...
۱۰۰%

۹۳۳۷

شخص

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۵/۱۹ - ۱۰:۲۱

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۹۰%

۴۶۳۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۱۰۰%

۲۰۵۵

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۰۹:۲۷

جزئیات ...
۹۹%

۹۸۲۷

شخص

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۶/۱۱ - ۱۴:۱۲

جزئیات ...