شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۹۵%

۳۷۸۸

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۱۳:۲۹

تیرآهن ورق گرم (سیاه) میلگرد قوطی و پروفیل نبشی و ناودانی
جزئیات ...
۸۲%

۶۱۱۵

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۲:۱۰

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۷۳%

۲۰۵۵

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۰۹:۲۷

جزئیات ...
۶۶%

۵۱۷۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۰۸:۳۰

جزئیات ...
۶۲%

۱۲۰۸

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۶:۰۹

جزئیات ...
۶۱%

۲۰۷۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۱:۴۰

جزئیات ...
۵۹%

۷۶۳

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۱۷ - ۱۱:۲۴

جزئیات ...
۵۷%

۲۰۲۱

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۶:۴۴

جزئیات ...
۵۷%

۱۰۷۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۴:۲۶

جزئیات ...
۵۲%

۳۸۱۴

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۰۳/۲۲ - ۱۶:۵۳

ورق قلع اندود (تین پلیت)
جزئیات ...
۴۸%

۱۹۹۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۴:۱۷

جزئیات ...
۴۷%

۲۵۱۶

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۱۰:۲۴

جزئیات ...
۴۶%

۹۳۱

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۰/۰۹ - ۱۰:۲۸

جزئیات ...
۴۴%

۴۶۳۸

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۲:۴۵

جزئیات ...
۴۲%

۲۴۵۶

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۱۸ - ۱۳:۳۱

جزئیات ...
۴۲%

۲۶۴۸

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۲۵ - ۰۹:۴۰

جزئیات ...
۴۲%

۱۳۱۶

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۵:۳۱

جزئیات ...
۴۲%

۲۷۷۴

شخص

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۱/۱۷ - ۰۹:۰۶

جزئیات ...
۳۷%

۲۶۰۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - ۰۹:۴۲

جزئیات ...
۳۷%

۱۱۶۸

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۱۰:۲۷

جزئیات ...