شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۹۵%

۳۷۸۸

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۱۳:۲۹

تیرآهن ورق گرم (سیاه) میلگرد قوطی و پروفیل نبشی و ناودانی
جزئیات ...
۸۲%

۶۱۱۵

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۲:۱۰

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۸۰%

۸۰۰۸

شخص

بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۳:۳۷

ورق گرم (سیاه) تیرآهن میلگرد ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی ورق اسید شویی قوطی و پروفیل انواع لوله نبشی و ناودانی استیل فلزات آلیاژی فلزات رنگی
جزئیات ...
۷۵%

۸۱۰۲

شخص

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - ۱۰:۴۵

جزئیات ...
۷۳%

۲۰۵۵

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۰۹:۲۷

جزئیات ...
۶۶%

۵۱۷۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۰۸:۳۰

جزئیات ...
۶۲%

۱۲۰۸

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۶:۰۹

جزئیات ...
۶۲%

۷۶۳

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۱۷ - ۱۱:۲۴

جزئیات ...
۶۱%

۲۰۷۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۱:۴۰

جزئیات ...
۵۷%

۱۰۷۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۴:۲۶

جزئیات ...
۵۷%

۲۰۲۱

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۶:۴۴

جزئیات ...
۵۴%

۷۴۲۳

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۲/۱۱ - ۱۵:۳۶

جزئیات ...
۵۲%

۳۸۱۴

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۰۳/۲۲ - ۱۶:۵۳

ورق قلع اندود (تین پلیت)
جزئیات ...
۵۱%

۷۷۵

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۱۹ - ۲۲:۵۲

انواع مفتول تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۵۰%

۳۰۶۹

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۱۵:۰۰

جزئیات ...
۵۰%

۸۱۳۷

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۹/۰۳/۲۰ - ۱۶:۱۴

قوطی و پروفیل
جزئیات ...
۴۸%

۱۹۹۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۴:۱۷

جزئیات ...
۴۸%

۴۶۴۱

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۳:۲۸

جزئیات ...
۴۷%

۲۵۱۶

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۱۰:۲۴

جزئیات ...
۴۷%

۲۶۲۰

شخص

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - ۱۰:۱۴

جزئیات ...