شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۸۲%

۶۱۱۵

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۲:۱۰

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۷۵%

۸۱۰۲

شخص

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - ۱۰:۴۵

جزئیات ...
۷۳%

۸۰۰۸

شخص

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۳:۳۷

جزئیات ...
۶۵%

۴۶۳۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۶۲%

۱۲۰۸

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۶:۰۹

جزئیات ...
۶۲%

۷۶۳

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۱۷ - ۱۱:۲۴

جزئیات ...
۶۲%

۵۱۱۶

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۴

جزئیات ...
۵۹%

۴۵۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۷/۱۹ - ۱۱:۲۹

جزئیات ...
۵۹%

۱۰۹۲

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۰/۲۲ - ۰۹:۵۶

جزئیات ...
۵۹%

۷۶۷۱

شخص

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۲/۲۳ - ۱۲:۱۶

جزئیات ...
۵۷%

۱۰۷۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۴:۲۶

جزئیات ...
۵۴%

۷۴۲۳

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۲/۱۱ - ۱۵:۳۶

جزئیات ...
۵۴%

۸۲۵۲

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۳/۲۸ - ۱۱:۲۶

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی ورق اسید شویی قوطی و پروفیل استیل
جزئیات ...
۵۲%

۷۶۵

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۱۷ - ۱۷:۰۵

جزئیات ...
۵۱%

۷۷۵

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۱۹ - ۲۲:۵۲

انواع مفتول تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۵۰%

۳۹۱۳

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۳/۲۹ - ۱۳:۳۶

انواع لوله قوطی و پروفیل
جزئیات ...
۵۰%

۳۰۶۹

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۱۵:۰۰

جزئیات ...
۴۸%

۵۷۱۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۰۲ - ۱۲:۲۵

جزئیات ...
۴۵%

۵۵۸۶

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - ۰۹:۳۷

جزئیات ...
۴۲%

۴۴۰۷

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۷/۰۲ - ۱۲:۲۵

جزئیات ...