شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۹۳%

۳۸۷

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۷/۰۵ - ۰۹:۲۸

جزئیات ...
۹۰%

۳۷۸۸

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۱۳:۲۹

جزئیات ...
۳۶%

۴۶۹۹

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۶:۴۵

جزئیات ...
۸۴%

۴۶۶۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۰:۴۹

جزئیات ...
۸۲%

۸۰۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۲۶ - ۱۲:۵۹

جزئیات ...
۷۹%

۴۶۷۹

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۰:۱۶

جزئیات ...
۶۰%

۴۶۵۷

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۰ - ۱۵:۱۰

جزئیات ...
۶۸%

۴۶۳۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۶۹%

۵۳۴

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - ۱۰:۳۱

جزئیات ...
۶۸%

۵۰۱

شرکت

تولیدی

۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۰۹:۰۷

جزئیات ...
۶۴%

۹۹۶

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۶:۴۵

جزئیات ...
۶۴%

۸۵۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۰/۰۲ - ۱۷:۳۰

جزئیات ...
۶۲%

۱۵۲۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۱۴:۲۴

جزئیات ...
۶۱%

۴۵۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۷/۱۹ - ۱۱:۲۹

جزئیات ...
۶۱%

۷۶۳

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۱۷ - ۱۱:۲۴

جزئیات ...
۶۰%

۴۶۷۷

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۰۹:۲۹

جزئیات ...
۶۰%

۱۴۷۱

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۰۹:۴۸

جزئیات ...
۶۰%

۴۶۳۴

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۰۴

جزئیات ...
۳۹%

۴۶۸۸

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۳:۲۴

جزئیات ...
۵۹%

۴۷۰۱

شرکت

بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۳ - ۰۴:۰۲

جزئیات ...