شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۹۰%

۶۰۸

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۰۹:۴۵

جزئیات ...
۸۳%

۶۶۶۳

شخص

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۲۱:۳۹

آهن اسفنجی قراضه (ضایعات)
جزئیات ...
۷۳%

۵۲۴۲

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - ۱۱:۴۷

جزئیات ...
۶۵%

۳۹۶۶

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۴/۰۵ - ۱۶:۵۰

شمش
جزئیات ...
۶۵%

۵۶۲۵

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - ۱۳:۵۷

قراضه (ضایعات) آهن اسفنجی
جزئیات ...
۵۹%

۶۴۰۷

شخص

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۱۶:۲۲

جزئیات ...
۵۶%

۶۶۲۳

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱۲:۵۰

جزئیات ...
۴۹%

۸۶۱

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۰/۰۲ - ۱۸:۰۷

جزئیات ...
۴۷%

۱۳۲۲

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۵:۵۵

جزئیات ...
۴۵%

۴۶۱۶

شخص

بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۱۵ - ۱۳:۵۱

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۴۵%

۵۲۸۴

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۱:۰۰

جزئیات ...
۴۲%

۲۰۸۹

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۴:۳۶

جزئیات ...
۳۷%

۱۳۱۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۵:۲۲

جزئیات ...
۳۷%

۱۳۵۸

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۰۹ - ۱۳:۱۱

جزئیات ...
۳۷%

۱۳۲۵

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۶:۰۶

جزئیات ...
۳۷%

۱۳۲۶

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۶:۰۹

جزئیات ...
۳۷%

۱۳۶۶

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۰۹ - ۱۴:۱۶

جزئیات ...
۳۷%

۱۳۳۲

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۶:۳۹

جزئیات ...
۳۷%

۱۳۱۷

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۵:۴۱

جزئیات ...
۳۷%

۱۳۳۱

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۶:۳۶

جزئیات ...