شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۹۷%

۲۱۷۸

شخص

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۱:۲۱

میلگرد سایر فلزات فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۹۵%

۵۲۰۹

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۵:۰۹

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۸۵%

۴۶۶۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۰:۴۹

جزئیات ...
۸۵%

۴۲۸۰

شخص

خدماتی ، تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - ۲۰:۳۶

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۸۵%

۶۲۴۹

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۲:۴۰

جزئیات ...
۸۵%

۶۱۹۵

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۱۱/۰۱ - ۲۱:۴۵

شمش فلزات آلیاژی تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۸۲%

۶۱۱۵

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۲:۱۰

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۸۲%

۱۲۸۹

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۱/۰۶ - ۱۰:۵۷

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۸۱%

۴۷۲۸

شرکت

بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۵ - ۱۳:۴۱

میلگرد تیرآهن
جزئیات ...
۷۸%

۴۶۸۴

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۱:۵۷

تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی فلزات آلیاژی تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۷۵%

۵۸۲۵

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۱:۳۶

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۷۳%

۲۰۵۵

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۰۹:۲۷

جزئیات ...
۶۲%

۲۳۷۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۵:۲۳

جزئیات ...
۷۱%

۵۷۲

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۱۲ - ۱۶:۰۲

جزئیات ...
۷۰%

۴۹۵۱

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۷:۱۲

استیل ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گرم (سیاه) سایر فلزات
جزئیات ...
۷۰%

۷۰۲۷

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۱۴:۱۱

جزئیات ...
۷۰%

۵۲۹۸

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۲:۱۵

فلزات آلیاژی تختال تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۶۶%

۵۳۴

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - ۱۰:۳۱

جزئیات ...
۶۵%

۴۶۳۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۶۵%

۵۱۸۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۲:۱۹

جزئیات ...