شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۹۰%

۳۷۰۹

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۳/۰۵ - ۱۹:۲۸

شمش میلگرد آهن اسفنجی
جزئیات ...
۹۰%

۶۰۸

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۰۹:۴۵

جزئیات ...
۸۵%

۶۱۹۵

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۱۱/۰۱ - ۲۱:۴۵

شمش فلزات آلیاژی تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۸۲%

۶۱۱۵

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۲:۱۰

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۷۶%

۷۶۱۹

شخص

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۹/۰۲/۲۰ - ۱۴:۲۹

میلگرد آهن اسفنجی شمش
جزئیات ...
۷۵%

۴۶۵۱

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۰ - ۱۲:۱۸

جزئیات ...
۷۳%

۵۲۴۲

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - ۱۱:۴۷

جزئیات ...
۷۰%

۷۵۷۵

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۱۳:۱۵

شمش
جزئیات ...
۷۰%

۷۵۲۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۱۲:۱۳

جزئیات ...
۶۵%

۳۹۶۶

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۴/۰۵ - ۱۶:۵۰

شمش
جزئیات ...
۶۵%

۶۵۶

شرکت

تولیدی

۱۳۹۷/۰۸/۲۸ - ۱۲:۵۶

شمش
جزئیات ...
۶۵%

۴۶۳۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۶۲%

۷۶۳

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۱۷ - ۱۱:۲۴

جزئیات ...
۶۱%

۴۸۶۲

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۰۴ - ۱۲:۴۳

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۵۹%

۴۵۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۷/۱۹ - ۱۱:۲۹

جزئیات ...
۵۷%

۱۰۷۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۴:۲۶

جزئیات ...
۵۶%

۶۶۲۳

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱۲:۵۰

جزئیات ...
۵۳%

۵۱۱۳

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۱۷ - ۱۱:۳۹

شمش
جزئیات ...
۵۰%

۵۰۷۷

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۶ - ۱۱:۴۲

شمش
جزئیات ...
۴۹%

۸۶۱

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۰/۰۲ - ۱۸:۰۷

جزئیات ...