شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۸۶%

۵۲۹۵

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۲:۰۱

ورق روغنی (سرد) تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گالوانیزه و رنگی
جزئیات ...
۸۲%

۶۲۱

شرکت

خدماتی ، تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۲۲ - ۱۵:۳۷

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۶۲%

۸۰۵۶

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۱۱:۵۴

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۵۶%

۸۰۷

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۲۶ - ۱۲:۲۸

جزئیات ...
۱۰۰%

۱۹۳۰

شخص

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۰۷ - ۱۵:۱۹

انواع لوله
جزئیات ...
۱۰۰%

۱۴۷۱

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۰۹:۴۸

جزئیات ...
۹۷%

۲۱۷۸

شخص

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۱:۲۱

میلگرد سایر فلزات فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۹۵%

۵۲۰۹

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۵:۰۹

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۹۵%

۳۷۸۸

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۱۳:۲۹

تیرآهن ورق گرم (سیاه) میلگرد قوطی و پروفیل نبشی و ناودانی
جزئیات ...
۹۵%

۷۳۷۳

شرکت

تولیدی

۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - ۰۹:۴۸

سایر فلزات انواع مفتول تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۹۵%

۴۹۸۳

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۵:۱۲

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۹۲%

۴۲۶۰

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۵/۲۷ - ۱۳:۱۳

جزئیات ...
۹۲%

۷۵۵۸

شخص

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۰۹:۴۳

میلگرد
جزئیات ...
۹۲%

۳۴۰۶

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۲/۱۵ - ۱۲:۴۲

جزئیات ...
۹۲%

۷۱۱۸

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۱/۲۶ - ۱۴:۱۶

ورق گرم (سیاه) انواع لوله
جزئیات ...
۹۲%

۴۵۹۱

شخص

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۱۳ - ۱۲:۲۸

ورق روغنی (سرد) تیرآهن قوطی و پروفیل ورق گرم (سیاه) نبشی و ناودانی میلگرد
جزئیات ...
۹۲%

۴۹۲۴

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ - ۱۲:۲۶

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۹۰%

۳۷۰۹

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۳/۰۵ - ۱۹:۲۸

شمش میلگرد آهن اسفنجی
جزئیات ...
۹۰%

۳۸۷

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۷/۰۵ - ۰۹:۲۸

سایر فلزات قوطی و پروفیل نبشی و ناودانی
جزئیات ...
۹۰%

۶۰۸

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۰۹:۴۵

جزئیات ...