شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۹۸%

۴۹۸۳

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۵:۱۲

جزئیات ...
۹۳%

۳۸۷

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۷/۰۵ - ۰۹:۲۸

جزئیات ...
۷۳%

۴۶۳۱

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - ۱۷:۴۳

جزئیات ...
۷۳%

۴۹۵۱

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۷:۱۲

جزئیات ...
۶۸%

۱۲۹۰

شرکت

تولیدی

۱۳۹۷/۱۱/۰۶ - ۱۱:۱۶

جزئیات ...
۶۵%

۱۷۴۸

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۱۴:۵۶

جزئیات ...
۶۲%

۵۰۶۵

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۱۴ - ۱۲:۱۰

جزئیات ...
۵۹%

۷۸۴

شرکت

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۷/۰۹/۲۲ - ۱۰:۲۶

جزئیات ...
۵۹%

۴۶۰۰

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۱۳ - ۱۷:۴۳

جزئیات ...
۵۸%

۵۰۷۳

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۶ - ۱۱:۱۰

جزئیات ...
۵۶%

۴۹۲۶

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ - ۱۵:۳۱

جزئیات ...
۵۴%

۵۰۵۹

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۲

جزئیات ...
۵۳%

۳۱۸۱

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۵:۱۳

جزئیات ...
۴۷%

۷۷۴

شخص

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۱۹ - ۲۲:۰۴

جزئیات ...
۴۱%

۴۶۶۴

شخص

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۰:۵۸

جزئیات ...
۴۵%

۴۶۱۳

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۱۴ - ۱۶:۰۷

جزئیات ...
۴۴%

۲۱۷۸

شخص

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۱:۲۱

جزئیات ...
۴۱%

۴۶۷۱

شخص

بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۳:۲۶

جزئیات ...
۳۸%

۵۰۹۶

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۲

جزئیات ...
۳۶%

۴۷۰۵

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۳ - ۱۰:۴۷

جزئیات ...