شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۷۸%

۵۵۸۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - ۱۰:۱۵

جزئیات ...
۹۷%

۲۱۷۸

شخص

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۱:۲۱

میلگرد سایر فلزات فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۹۵%

۴۹۸۳

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۵:۱۲

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۹۰%

۳۸۷

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۷/۰۵ - ۰۹:۲۸

سایر فلزات قوطی و پروفیل نبشی و ناودانی
جزئیات ...
۸۲%

۶۱۱۵

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۲:۱۰

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۸۲%

۵۲۰۷

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۴:۰۰

سایر فلزات
جزئیات ...
۸۰%

۵۱۷۸

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۰:۳۳

سایر فلزات
جزئیات ...
۸۰%

۲۷۵۹

شخص

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۱/۱۱ - ۰۹:۳۷

سایر فلزات
جزئیات ...
۷۳%

۲۰۵۵

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۰۹:۲۷

جزئیات ...
۷۳%

۵۱۶۲

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۸ - ۱۵:۲۳

سایر فلزات
جزئیات ...
۷۰%

۵۲۹۴

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۱:۵۶

سایر فلزات
جزئیات ...
۷۰%

۴۹۵۱

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۷:۱۲

استیل ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گرم (سیاه) سایر فلزات
جزئیات ...
۷۰%

۵۶۴۱

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - ۱۶:۲۶

سایر فلزات
جزئیات ...
۷۰%

۴۶۳۱

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - ۱۷:۴۳

سایر فلزات قوطی و پروفیل ورق گالوانیزه و رنگی
جزئیات ...
۷۰%

۵۴۹۰

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۲۶ - ۱۲:۰۷

جزئیات ...
۷۰%

۵۵۱۶

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۲۷ - ۱۲:۲۸

سایر فلزات
جزئیات ...
۶۷%

۵۱۳۹

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۸ - ۱۱:۴۶

سایر فلزات
جزئیات ...
۶۷%

۵۲۳۵

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - ۱۰:۵۲

سایر فلزات
جزئیات ...
۶۵%

۱۲۹۰

شرکت

تولیدی

۱۳۹۷/۱۱/۰۶ - ۱۱:۱۶

سایر فلزات
جزئیات ...
۶۵%

۵۲۴۳

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴

سایر فلزات
جزئیات ...