شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۹۰%

۵۱۸۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۲:۱۹

جزئیات ...
۹۴%

۴۶۲۹

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - ۱۴:۴۰

جزئیات ...
۹۰%

۱۱۸۲

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۰/۲۹ - ۱۵:۴۱

جزئیات ...
۷۵%

۵۳۴

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - ۱۰:۳۱

جزئیات ...
۸۷%

۸۲۶۳

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ۱۱:۲۲

جزئیات ...
۱۰۰%

۳۴۰۶

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۲/۱۵ - ۱۲:۴۲

جزئیات ...
۱۰۰%

۹۶۳۵

شخص

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - ۱۵:۴۳

جزئیات ...
۱۰۰%

۹۸۲۱

شخص

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۹/۰۶/۱۰ - ۱۴:۵۳

ورق گرم (سیاه)
جزئیات ...
۷۸%

۴۸۸۴

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۰۸:۲۴

جزئیات ...
۹۰%

۴۶۳۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۱۰۰%

۴۵۹۱

شخص

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۱۳ - ۱۲:۲۸

ورق روغنی (سرد) تیرآهن قوطی و پروفیل ورق گرم (سیاه) نبشی و ناودانی میلگرد
جزئیات ...
۱۰۰%

۴۲۶۰

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۵/۲۷ - ۱۳:۱۳

جزئیات ...
۱۰۰%

۸۰۰۸

شخص

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۳:۳۷

تیرآهن ورق اسید شویی قوطی و پروفیل انواع لوله نبشی و ناودانی استیل فلزات آلیاژی فلزات رنگی ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی میلگرد
جزئیات ...
۹۹%

۶۶۶۳

شخص

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۲۱:۳۹

آهن اسفنجی قراضه (ضایعات)
جزئیات ...
۹۹%

۹۸۲۷

شخص

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۶/۱۱ - ۱۴:۱۲

جزئیات ...
۹۵%

۳۷۸۸

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۱۳:۲۹

تیرآهن ورق گرم (سیاه) میلگرد قوطی و پروفیل نبشی و ناودانی
جزئیات ...
۹۵%

۴۹۵۱

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۷:۱۲

استیل ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گرم (سیاه) سایر فلزات
جزئیات ...
۹۵%

۹۷۰۳

شرکت

خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۹/۰۶/۰۲ - ۱۲:۳۷

تیرآهن
جزئیات ...
۹۵%

۹۴۰۸

شرکت

خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - ۱۵:۵۵

تولیدات و مصنوعات فلزی تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۹۴%

۴۶۳۴

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۰۴

جزئیات ...