شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۶۸%

۴۶۳۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۸۶%

۴۸۸۴

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۰۸:۲۴

جزئیات ...
۹۰%

۳۷۸۸

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۱۳:۲۹

جزئیات ...
۹۰%

۱۶۳۸

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۰۱ - ۱۳:۰۷

جزئیات ...
۸۴%

۴۶۶۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۰:۴۹

جزئیات ...
۸۲%

۸۰۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۲۶ - ۱۲:۵۹

جزئیات ...
۸۱%

۴۶۸۴

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۷۹%

۴۶۷۹

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۰:۱۶

جزئیات ...
۲۷%

۳۴۰۶

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۲/۱۵ - ۱۲:۴۲

جزئیات ...
۶۰%

۴۶۵۷

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۰ - ۱۵:۱۰

جزئیات ...
۷۳%

۱۲۷۰

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - ۱۴:۳۰

جزئیات ...
۷۳%

۴۹۵۱

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۷:۱۲

جزئیات ...
۷۰%

۵۰۹۸

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۶ - ۱۴:۲۷

جزئیات ...
۶۹%

۵۳۴

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - ۱۰:۳۱

جزئیات ...
۶۷%

۴۳۳۳

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۶/۱۱ - ۱۴:۳۰

جزئیات ...
۶۲%

۱۵۲۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۱۴:۲۴

جزئیات ...
۶۴%

۸۵۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۰/۰۲ - ۱۷:۳۰

جزئیات ...
۶۴%

۹۹۶

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۶:۴۵

جزئیات ...
۶۱%

۷۶۳

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۱۷ - ۱۱:۲۴

جزئیات ...
۶۰%

۴۶۳۴

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۰۴

جزئیات ...