شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۸۲%

۶۲۱

شرکت

خدماتی ، تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۲۲ - ۱۵:۳۷

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۹۵%

۷۳۷۳

شرکت

تولیدی

۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - ۰۹:۴۸

سایر فلزات انواع مفتول تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۸۷%

۴۶۷۷

شرکت

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۰۹:۲۹

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۸۶%

۵۲۹۵

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۲:۰۱

ورق روغنی (سرد) تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گالوانیزه و رنگی
جزئیات ...
۸۶%

۴۷۳۷

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۲۵ - ۱۵:۴۶

قوطی و پروفیل
جزئیات ...
۸۱%

۸۱۲۱

شرکت

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۳

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۷۸%

۵۰۰۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۶:۳۴

جزئیات ...
۷۸%

۴۶۸۴

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۱:۵۷

تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی فلزات آلیاژی تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۷۶%

۳۰۰۹

شخص

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۱/۲۴ - ۱۹:۵۴

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۷۶%

۵۳۱۷

شرکت

بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۳:۳۸

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۷۰%

۴۹۵۱

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۷:۱۲

استیل ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گرم (سیاه) سایر فلزات
جزئیات ...
۷۰%

۵۲۹۸

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۲:۱۵

فلزات آلیاژی تختال تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۷۰%

۶۱۷۷

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۲:۳۰

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۶۶%

۷۲۴۹

شخص

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۲/۰۲ - ۱۵:۴۷

جزئیات ...
۶۵%

۳۷۶۳

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۵:۵۰

انواع مفتول تولیدات و مصنوعات فلزی تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) قوطی و پروفیل ورق گالوانیزه و رنگی
جزئیات ...
۶۵%

۴۱۳۲

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۳:۲۸

ورق گرم (سیاه) انواع مفتول تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گالوانیزه و رنگی
جزئیات ...
۶۴%

۸۸۴۱

شخص

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۴/۳۰ - ۲۳:۱۶

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۶۲%

۱۲۰۸

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۶:۰۹

جزئیات ...
۶۲%

۷۶۳

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۱۷ - ۱۱:۲۴

جزئیات ...
۶۱%

۴۶۶۴

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۰:۵۸

سایر فلزات تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...