شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۶۵%

۵۲۹۵

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۲:۰۱

ورق گالوانیزه و رنگی ورق روغنی (سرد) تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۸۷%

۴۶۷۷

شرکت

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۰۹:۲۹

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۸۶%

۴۷۳۷

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۲۵ - ۱۵:۴۶

قوطی و پروفیل
جزئیات ...
۷۸%

۵۰۰۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۶:۳۴

جزئیات ...
۷۸%

۴۶۸۴

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۱:۵۷

تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی فلزات آلیاژی تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۷۶%

۳۰۰۹

شخص

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۱/۲۴ - ۱۹:۵۴

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۷۰%

۴۹۵۱

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۷:۱۲

استیل ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گرم (سیاه) سایر فلزات
جزئیات ...
۷۰%

۶۱۷۷

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۲:۳۰

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۷۰%

۵۲۹۸

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۲:۱۵

فلزات آلیاژی تختال تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۶۵%

۳۷۶۳

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۵:۵۰

انواع مفتول تولیدات و مصنوعات فلزی تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) قوطی و پروفیل ورق گالوانیزه و رنگی
جزئیات ...
۶۵%

۴۱۳۲

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۳:۲۸

ورق گرم (سیاه) انواع مفتول تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گالوانیزه و رنگی
جزئیات ...
۶۲%

۱۲۰۸

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۶:۰۹

جزئیات ...
۶۱%

۴۸۶۲

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۰۴ - ۱۲:۴۳

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۶۱%

۴۶۶۴

شخص

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۰:۵۸

سایر فلزات تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۶۰%

۵۴۰۷

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۲۵ - ۰۹:۲۲

تجهیزات و ماشین آلات تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۵۹%

۸۲۴

شرکت

بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۷/۰۹/۲۷ - ۱۴:۲۳

تولیدات و مصنوعات فلزی سایر فلزات
جزئیات ...
۵۹%

۷۶۳

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۱۷ - ۱۱:۲۴

جزئیات ...
۵۹%

۱۱۲۴

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - ۱۰:۲۶

جزئیات ...
۵۹%

۶۱۳۷

شرکت

خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۱:۱۵

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۵۹%

۵۹۲۴

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۰۹:۳۰

انواع لوله تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...