شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۷۸%

۵۵۸۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - ۱۰:۱۵

جزئیات ...
۷۳%

۵۲۴۲

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - ۱۱:۴۷

جزئیات ...
۷۰%

۵۲۹۸

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۲:۱۵

فلزات آلیاژی تختال تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۲۳%

۴۷۳۶

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۵ - ۱۵:۱۲

جزئیات ...
۱۴%

۸۱۸

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۲۷ - ۱۰:۱۵

جزئیات ...

همه تامین کنندگان این دسته نمایش داده شده است !