شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۵۰%

۴۸۹۴

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۵:۳۳

جزئیات ...
۹۸%

۴۹۸۳

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۵:۱۲

جزئیات ...
۷۷%

۴۹۰۶

شخص

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۵:۳۶

جزئیات ...
۶۸%

۴۹۰۴

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۲:۵۶

جزئیات ...
۶۸%

۴۹۰۵

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۳:۲۳

جزئیات ...
۶۵%

۴۹۰۳

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۲:۵۳

جزئیات ...
۶۸%

۴۸۷۶

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۰۴ - ۱۵:۰۲

جزئیات ...
۷۳%

۴۳۳۹

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۱۰:۲۹

جزئیات ...
۷۰%

۴۹۴۳

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۳:۱۵

جزئیات ...
۶۸%

۴۹۱۲

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۲:۵۲

جزئیات ...
۶۸%

۴۹۱۰

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۰:۳۵

جزئیات ...
۶۸%

۴۹۲۳

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ - ۱۲:۰۱

جزئیات ...
۶۵%

۵۰۶۲

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹

جزئیات ...
۶۵%

۵۰۶۸

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۶ - ۰۹:۴۱

جزئیات ...
۶۵%

۴۹۴۵

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۴:۴۲

جزئیات ...
۵۹%

۴۹۶۱

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۲:۱۸

جزئیات ...
۵۸%

۴۹۲۵

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ - ۱۳:۴۳

جزئیات ...
۵۳%

۵۰۷۲

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۶ - ۱۱:۰۹

جزئیات ...
۵۳%

۴۷۲۵

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۵ - ۱۳:۰۲

جزئیات ...
۵۳%

۴۶۴۷

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۲۲:۲۱

جزئیات ...