شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۶۵%

۴۶۴۷

شرکت

خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۲۲:۲۱

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۶۲%

۸۰۵۶

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۱۱:۵۴

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۸%

۴۹۰۶

شخص

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۵:۳۶

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۹۵%

۴۹۸۳

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۵:۱۲

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۹۲%

۴۹۲۴

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ - ۱۲:۲۶

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۸۷%

۵۳۵۹

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۲۴ - ۱۰:۲۵

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۸۷%

۵۴۳۳

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۲۵ - ۱۱:۲۸

جزئیات ...
۸۷%

۵۵۲۴

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۲۷ - ۱۳:۰۷

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۶%

۸۷۳۵

شرکت

خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۹/۰۴/۲۴ - ۱۰:۵۰

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۸۵%

۶۱۹۵

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۱۱/۰۱ - ۲۱:۴۵

شمش فلزات آلیاژی تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۸۲%

۶۱۱۵

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۲:۱۰

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۸۲%

۶۶۶۷

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۲/۰۱ - ۱۰:۵۲

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۸%

۴۶۱۵

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۱۴ - ۲۱:۳۴

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۵%

۴۶۱۱

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۱۴ - ۱۳:۵۰

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۳%

۵۶۷۲

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۱۰/۰۱ - ۱۲:۱۶

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۱%

۲۹۰۰

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۳:۰۶

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۰%

۴۳۳۹

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۱۰:۲۹

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۰%

۴۹۴۳

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۳:۱۵

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۰%

۵۲۴۸

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - ۱۳:۳۱

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۰%

۵۳۵۴

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۴ - ۰۹:۵۶

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...