شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۹۵%

۴۹۸۳

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۵:۱۲

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۹۲%

۴۹۲۴

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ - ۱۲:۲۶

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۸۷%

۵۴۳۳

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۲۵ - ۱۱:۲۸

جزئیات ...
۸۷%

۵۵۲۴

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۲۷ - ۱۳:۰۷

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۸۷%

۵۳۵۹

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۲۴ - ۱۰:۲۵

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۸۵%

۶۱۹۵

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۱۱/۰۱ - ۲۱:۴۵

شمش فلزات آلیاژی تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۸۲%

۶۱۱۵

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۲:۱۰

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۷۸%

۴۹۰۶

شخص

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۵:۳۶

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۸%

۴۶۱۵

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۱۴ - ۲۱:۳۴

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۵%

۴۶۱۱

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۱۴ - ۱۳:۵۰

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۳%

۵۶۷۲

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۱۰/۰۱ - ۱۲:۱۶

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۰%

۵۳۵۴

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۴ - ۰۹:۵۶

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۰%

۴۹۴۳

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۳:۱۵

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۰%

۴۳۳۹

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۱۰:۲۹

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۰%

۵۲۴۸

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - ۱۳:۳۱

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۶۸%

۵۱۶۰

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۸ - ۱۵:۱۱

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۶۷%

۴۹۳۸

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۱:۱۱

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۶۵%

۴۶۱۲

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۱۴ - ۱۴:۵۶

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۶۵%

۴۹۰۴

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۲:۵۶

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۶۵%

۴۹۱۰

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۰:۳۵

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...