شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۸۶%

۴۷۳۷

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۲۵ - ۱۵:۴۶

قوطی و پروفیل
جزئیات ...
۸۵%

۴۶۶۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۰:۴۹

جزئیات ...
۸۲%

۶۱۱۵

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۲:۱۰

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۸۰%

۴۶۷۹

شخص

بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۰:۱۶

میلگرد تیرآهن انواع لوله ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی نبشی و ناودانی استیل انواع مفتول
جزئیات ...
۷۳%

۶۵۳۵

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۱۱/۲۵ - ۰۹:۵۷

انواع مفتول
جزئیات ...
۶۵%

۴۶۳۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۶۵%

۳۷۶۳

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۵:۵۰

انواع مفتول تولیدات و مصنوعات فلزی تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) قوطی و پروفیل ورق گالوانیزه و رنگی
جزئیات ...
۶۵%

۴۱۳۲

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۳:۲۸

ورق گرم (سیاه) انواع مفتول تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گالوانیزه و رنگی
جزئیات ...
۶۲%

۴۹۰۳

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۲:۵۳

تجهیزات و ماشین آلات انواع مفتول
جزئیات ...
۶۲%

۱۷۴۸

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۱۴:۵۶

جزئیات ...
۵۲%

۳۳۵۷

شخص

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۲/۱۰ - ۱۶:۴۱

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۵۹%

۴۵۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۷/۱۹ - ۱۱:۲۹

جزئیات ...
۵۹%

۷۶۳

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۱۷ - ۱۱:۲۴

جزئیات ...
۵۷%

۵۱۸۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۲:۱۹

جزئیات ...
۵۷%

۱۰۷۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۴:۲۶

جزئیات ...
۵۶%

۶۸۰

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰ - ۱۶:۱۶

انواع مفتول
جزئیات ...
۵۶%

۶۲۵۷

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۵:۲۹

جزئیات ...
۵۶%

۴۷۴۲

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۰۲ - ۱۱:۲۵

جزئیات ...
۵۳%

۲۷۶۴

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۱/۱۱ - ۱۹:۱۹

انواع مفتول
جزئیات ...
۴۹%

۵۸۰

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۱۴ - ۱۰:۰۹

انواع مفتول
جزئیات ...