شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۹۵%

۷۳۷۳

شرکت

تولیدی

۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - ۰۹:۴۸

سایر فلزات انواع مفتول تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۸۶%

۴۷۳۷

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۲۵ - ۱۵:۴۶

قوطی و پروفیل
جزئیات ...
۸۵%

۴۶۶۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۰:۴۹

جزئیات ...
۸۴%

۶۳۱

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۸/۲۴ - ۱۱:۲۹

جزئیات ...
۸۲%

۶۱۱۵

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۲:۱۰

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۷۳%

۸۰۰۸

شخص

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۳:۳۷

جزئیات ...
۷۳%

۶۵۳۵

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۱۱/۲۵ - ۰۹:۵۷

انواع مفتول
جزئیات ...
۶۹%

۷۶۶۱

شخص

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۲/۲۳ - ۰۹:۲۶

جزئیات ...
۵۶%

۲۲۰۵

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۶:۵۱

جزئیات ...
۶۵%

۳۷۶۳

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۵:۵۰

انواع مفتول تولیدات و مصنوعات فلزی تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) قوطی و پروفیل ورق گالوانیزه و رنگی
جزئیات ...
۶۵%

۴۱۳۲

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۳:۲۸

ورق گرم (سیاه) انواع مفتول تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گالوانیزه و رنگی
جزئیات ...
۶۵%

۵۱۸۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۲:۱۹

جزئیات ...
۶۵%

۴۶۳۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۶۲%

۷۶۳

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۱۷ - ۱۱:۲۴

جزئیات ...
۶۲%

۱۷۴۸

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۱۴:۵۶

جزئیات ...
۵۷%

۱۰۷۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۴:۲۶

جزئیات ...
۵۷%

۷۲۸۰

شخص

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۲/۰۳ - ۱۶:۲۸

جزئیات ...
۵۶%

۶۸۰

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰ - ۱۶:۱۶

انواع مفتول
جزئیات ...
۵۶%

۴۷۴۲

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۰۲ - ۱۱:۲۵

جزئیات ...
۵۶%

۶۲۵۷

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۵:۲۹

جزئیات ...