شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۹۰%

۵۱۸۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۲:۱۹

جزئیات ...
۸۱%

۲۲۰۵

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۶:۵۱

جزئیات ...
۹۵%

۷۳۷۳

شرکت

تولیدی

۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - ۰۹:۴۸

سایر فلزات انواع مفتول تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۱۰۰%

۸۰۰۸

شخص

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۳:۳۷

تیرآهن ورق اسید شویی قوطی و پروفیل انواع لوله نبشی و ناودانی استیل فلزات آلیاژی فلزات رنگی ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی میلگرد
جزئیات ...
۹۵%

۴۷۳۷

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۲۵ - ۱۵:۴۶

قوطی و پروفیل
جزئیات ...
۹۵%

۹۴۰۸

شرکت

خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - ۱۵:۵۵

تولیدات و مصنوعات فلزی تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۹۰%

۴۶۳۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۹۰%

۴۱۳۲

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۳:۲۸

ورق گرم (سیاه) انواع مفتول تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گالوانیزه و رنگی
جزئیات ...
۷۹%

۸۱۵۱

شرکت

خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۹/۰۳/۲۲ - ۱۰:۲۷

انواع مفتول
جزئیات ...
۸۷%

۱۷۴۸

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۱۴:۵۶

جزئیات ...
۸۵%

۷۶۶۱

شخص

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۲/۲۳ - ۰۹:۲۶

جزئیات ...
۸۵%

۴۶۶۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۰:۴۹

جزئیات ...
۸۴%

۶۳۱

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۸/۲۴ - ۱۱:۲۹

جزئیات ...
۸۲%

۶۱۱۵

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۲:۱۰

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۸۱%

۶۸۰

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰ - ۱۶:۱۶

انواع مفتول
جزئیات ...
۸۱%

۶۲۵۷

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۵:۲۹

جزئیات ...
۸۰%

۳۳۵۷

شخص

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۲/۱۰ - ۱۶:۴۱

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۸۰%

۹۸۲۸

شخص

تولیدی

۱۳۹۹/۰۶/۱۱ - ۱۴:۴۰

تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی ورق قلع اندود (تین پلیت) ورق اسید شویی شمش تختال قراضه (ضایعات) آهن اسفنجی قوطی و پروفیل انواع لوله انواع مفتول نبشی و ناودانی فلزات آلیاژی استیل فلزات رنگی سایر فلزات تولیدات و مصنوعات فلزی تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۷۹%

۱۰۰۵۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۵:۲۳

جزئیات ...
۷۸%

۶۵۵۳

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - ۱۵:۵۰

قوطی و پروفیل
جزئیات ...