شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۸۴%

۴۶۶۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۰:۴۹

جزئیات ...
۸۲%

۸۰۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۲۶ - ۱۲:۵۹

جزئیات ...
۷۹%

۴۶۷۹

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۰:۱۶

جزئیات ...
۶۲%

۳۷۰۵

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۳/۰۵ - ۱۵:۴۵

جزئیات ...
۷۰%

۵۰۹۸

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۶ - ۱۴:۲۷

جزئیات ...
۶۹%

۵۳۴

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - ۱۰:۳۱

جزئیات ...
۶۸%

۵۲۷

شرکت

تولیدی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۱۰:۵۶

جزئیات ...
۶۸%

۴۶۳۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۵۹%

۴۷۰۱

شرکت

بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۳ - ۰۴:۰۲

جزئیات ...
۵۳%

۳۱۸۱

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۵:۱۳

جزئیات ...
۵۳%

۱۴۱۸

شخص

تولیدی

۱۳۹۷/۱۱/۱۵ - ۱۱:۰۱

جزئیات ...
۵۳%

۵۶۶

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۱۰ - ۱۳:۴۳

جزئیات ...
۵۲%

۱۶۲۸

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۰۱ - ۱۲:۳۱

جزئیات ...
۵۱%

۵۰۳۳

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۳:۳۵

جزئیات ...
۵۱%

۴۸۹۸

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۶:۴۱

جزئیات ...
۴۸%

۲۵۷۶

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - ۰۹:۲۳

جزئیات ...
۴۸%

۵۲۳

شرکت

تولیدی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۹:۳۷

جزئیات ...
۴۷%

۷۰۸

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۰۷ - ۱۵:۳۲

جزئیات ...
۴۴%

۱۶۸۴

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۰۹:۰۴

جزئیات ...
۴۴%

۴۸۸۱

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۰۴ - ۱۵:۱۲

جزئیات ...