شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۶۰%

۵۷۴

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۱:۴۲

قوطی و پروفیل
جزئیات ...
۶۵%

۵۱۸۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۲:۱۹

جزئیات ...
۱۰۰%

۱۴۷۱

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۰۹:۴۸

جزئیات ...
۹۷%

۲۱۷۸

شخص

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۱:۲۱

میلگرد سایر فلزات فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۹۲%

۷۱۱۸

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۱/۲۶ - ۱۴:۱۶

ورق گرم (سیاه) انواع لوله
جزئیات ...
۸۷%

۴۳۰۱

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۶/۰۴ - ۱۷:۰۸

انواع لوله قوطی و پروفیل ورق گرم (سیاه)
جزئیات ...
۸۵%

۴۶۶۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۰:۴۹

جزئیات ...
۸۵%

۵۴۲۹

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۲۵ - ۱۱:۲۱

انواع لوله
جزئیات ...
۸۴%

۶۳۱

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۸/۲۴ - ۱۱:۲۹

جزئیات ...
۸۲%

۱۱۸۲

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۰/۲۹ - ۱۵:۴۱

جزئیات ...
۸۲%

۶۱۱۵

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۲:۱۰

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۸۱%

۸۱۲۱

شرکت

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۳

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۸۰%

۸۰۰۸

شخص

بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۳:۳۷

ورق گرم (سیاه) تیرآهن میلگرد ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی ورق اسید شویی قوطی و پروفیل انواع لوله نبشی و ناودانی استیل فلزات آلیاژی فلزات رنگی
جزئیات ...
۷۹%

۸۰۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۲۶ - ۱۲:۵۹

جزئیات ...
۷۹%

۵۰۹۸

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۶ - ۱۴:۲۷

جزئیات ...
۷۸%

۱۹۳۰

شخص

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۰۷ - ۱۵:۱۹

انواع لوله
جزئیات ...
۶۲%

۹۱۸

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۰/۰۸ - ۱۲:۱۸

انواع لوله
جزئیات ...
۶۱%

۷۳۳۰

شخص

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۲/۰۶ - ۱۲:۰۰

انواع لوله
جزئیات ...
۷۱%

۳۶۴۵

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۳:۴۹

جزئیات ...
۶۶%

۵۳۴

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - ۱۰:۳۱

جزئیات ...