شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۱۰۰%

۱۴۷۱

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۰۹:۴۸

جزئیات ...
۱۰۰%

۱۹۳۰

شخص

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۰۷ - ۱۵:۱۹

انواع لوله
جزئیات ...
۹۷%

۲۱۷۸

شخص

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۱:۲۱

میلگرد سایر فلزات فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۸۰%

۴۶۷۹

شخص

بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۰:۱۶

میلگرد تیرآهن انواع لوله ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی نبشی و ناودانی استیل انواع مفتول
جزئیات ...
۸۵%

۵۴۲۹

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۲۵ - ۱۱:۲۱

انواع لوله
جزئیات ...
۸۵%

۴۶۶۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۰:۴۹

جزئیات ...
۸۲%

۶۱۱۵

شرکت

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۲:۱۰

فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۷۹%

۵۰۹۸

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۶ - ۱۴:۲۷

جزئیات ...
۷۹%

۸۰۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۲۶ - ۱۲:۵۹

جزئیات ...
۶۶%

۵۳۴

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - ۱۰:۳۱

جزئیات ...
۶۵%

۴۶۳۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۶۵%

۵۲۷

شرکت

تولیدی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۱۰:۵۶

انواع لوله
جزئیات ...
۶۵%

۱۰۴۸

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۱۰/۱۶ - ۱۴:۲۵

جزئیات ...
۶۴%

۵۸۶۸

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - ۰۸:۴۶

انواع لوله
جزئیات ...
۶۲%

۵۲۸۱

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۰:۴۹

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۶۲%

۱۲۰۸

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۶:۰۹

جزئیات ...
۶۲%

۵۳۵۷

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۲۴ - ۱۰:۰۸

تجهیزات و ماشین آلات انواع لوله
جزئیات ...
۶۱%

۲۶۱۴

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - ۱۰:۰۳

جزئیات ...
۶۰%

۴۸۹۸

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۶:۴۱

انواع لوله استیل قوطی و پروفیل
جزئیات ...
۵۹%

۳۷۰۵

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۳/۰۵ - ۱۵:۴۵

قوطی و پروفیل فلزات آلیاژی انواع لوله
جزئیات ...