شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۷۵%

۵۳۴

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - ۱۰:۳۱

جزئیات ...
۱۰۰%

۲۰۵۵

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۰۹:۲۷

جزئیات ...
۱۰۰%

۳۴۲۶

شخص

بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۲/۱۶ - ۱۲:۱۵

استیل
جزئیات ...
۹۰%

۴۶۳۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۱۰۰%

۸۰۰۸

شخص

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۳:۳۷

تیرآهن ورق اسید شویی قوطی و پروفیل انواع لوله نبشی و ناودانی استیل فلزات آلیاژی فلزات رنگی ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی میلگرد
جزئیات ...
۱۰۰%

۴۲۶۰

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۵/۲۷ - ۱۳:۱۳

جزئیات ...
۹۵%

۴۹۵۱

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۷:۱۲

استیل ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گرم (سیاه) سایر فلزات
جزئیات ...
۸۱%

۷۹۷

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۲۵ - ۱۵:۱۳

جزئیات ...
۹۰%

۸۱۲۱

شرکت

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۳

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۷۹%

۹۲۵۳

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۵/۱۴ - ۱۶:۴۰

جزئیات ...
۸۹%

۷۳۳۰

شخص

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۲/۰۶ - ۱۲:۰۰

انواع لوله
جزئیات ...
۸۷%

۴۶۷۷

شرکت

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۰۹:۲۹

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۸۷%

۷۳۶۲

شخص

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۲/۰۷ - ۱۴:۵۰

جزئیات ...
۸۷%

۹۷۵۱

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۹/۰۶/۰۴ - ۰۹:۲۰

استیل
جزئیات ...
۸۶%

۶۰۳۲

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - ۱۱:۳۰

جزئیات ...
۸۵%

۴۸۹۸

شرکت

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۶:۴۱

انواع لوله استیل قوطی و پروفیل
جزئیات ...
۸۵%

۴۶۶۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۰:۴۹

جزئیات ...
۸۵%

۶۲۴۹

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۲:۴۰

جزئیات ...
۸۵%

۵۰۱۳

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۰:۰۴

استیل
جزئیات ...
۸۴%

۶۳۱

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۸/۲۴ - ۱۱:۲۹

جزئیات ...