شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۹۰%

۳۷۰۹

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۳/۰۵ - ۱۹:۲۸

شمش میلگرد آهن اسفنجی
جزئیات ...
۹۰%

۶۰۸

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۰۹:۴۵

جزئیات ...
۸۵%

۴۲۸۹

شخص

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۶/۰۳ - ۱۳:۴۲

میلگرد آهن اسفنجی
جزئیات ...
۸۳%

۶۶۶۳

شخص

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۲۱:۳۹

آهن اسفنجی قراضه (ضایعات)
جزئیات ...
۷۸%

۵۵۵۳

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۲۸ - ۰۹:۵۳

جزئیات ...
۷۶%

۷۶۱۹

شخص

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۹/۰۲/۲۰ - ۱۴:۲۹

میلگرد آهن اسفنجی شمش
جزئیات ...
۷۶%

۶۸۱۴

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۱۷:۲۶

جزئیات ...
۷۴%

۴۱۱۵

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۴/۲۸ - ۱۴:۲۸

جزئیات ...
۷۳%

۵۲۴۲

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - ۱۱:۴۷

جزئیات ...
۶۵%

۵۶۲۵

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - ۱۳:۵۷

قراضه (ضایعات) آهن اسفنجی
جزئیات ...
۶۵%

۴۶۳۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۶۲%

۴۳۴۶

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۶/۱۳ - ۱۰:۵۵

سایر فلزات فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۵۶%

۶۶۲۳

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱۲:۵۰

جزئیات ...
۵۴%

۶۰۳۵

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - ۱۷:۴۶

جزئیات ...
۵۳%

۳۷۴۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۱۶:۵۳

جزئیات ...
۵۱%

۷۷۵

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۱۹ - ۲۲:۵۲

انواع مفتول تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۴۹%

۵۰۳۵

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۵:۰۰

جزئیات ...
۴۷%

۶۳۶۹

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۱:۳۱

جزئیات ...
۴۵%

۶۰۴۵

شخص

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۰ - ۱۸:۱۰

آهن اسفنجی
جزئیات ...
۴۰%

۶۰۴

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۲۰ - ۲۲:۱۵

جزئیات ...