شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۹۰%

۳۷۰۹

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۳/۰۵ - ۱۹:۲۸

شمش میلگرد آهن اسفنجی
جزئیات ...
۹۰%

۶۰۸

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۰۹:۴۵

جزئیات ...
۸۵%

۴۲۸۹

شخص

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۶/۰۳ - ۱۳:۴۲

میلگرد آهن اسفنجی
جزئیات ...
۷۸%

۵۵۵۳

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۲۸ - ۰۹:۵۳

جزئیات ...
۷۶%

۶۸۱۴

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۱۷:۲۶

جزئیات ...
۷۴%

۴۱۱۵

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۴/۲۸ - ۱۴:۲۸

جزئیات ...
۷۳%

۵۲۴۲

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - ۱۱:۴۷

جزئیات ...
۶۵%

۴۶۳۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۶۵%

۶۶۲۳

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱۲:۵۰

جزئیات ...
۶۵%

۵۶۲۵

شرکت

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - ۱۳:۵۷

قراضه (ضایعات) آهن اسفنجی
جزئیات ...
۶۲%

۴۳۴۶

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۶/۱۳ - ۱۰:۵۵

سایر فلزات فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۵۴%

۶۰۳۵

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - ۱۷:۴۶

جزئیات ...
۴۹%

۵۰۳۵

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۵:۰۰

جزئیات ...
۴۷%

۱۲۱۶

شرکت

تولیدی

۱۳۹۷/۱۱/۰۱ - ۱۲:۱۰

ورق گرم (سیاه) آهن اسفنجی
جزئیات ...
۴۷%

۶۳۶۹

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۱:۳۱

جزئیات ...
۴۵%

۶۰۴۵

شخص

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۰ - ۱۸:۱۰

آهن اسفنجی
جزئیات ...
۴۲%

۳۷۴۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۱۶:۵۳

جزئیات ...
۴۰%

۶۰۴

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۲۰ - ۲۲:۱۵

جزئیات ...
۳۸%

۶۳۱۰

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۱۲:۲۴

آهن اسفنجی
جزئیات ...
۳۵%

۱۵۷۸

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۶:۲۶

جزئیات ...