شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۹۰%

۴۶۴۷

شرکت

خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۲۲:۲۱

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۹۰%

۵۱۸۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۲:۱۹

جزئیات ...
۷۸%

۸۰۵۶

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۱۱:۵۴

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۱۰۰%

۳۳۶۱

شخص

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۲/۱۱ - ۰۹:۱۱

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۱۰۰%

۶۱۹۵

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۱۱/۰۱ - ۲۱:۴۵

شمش تجهیزات و ماشین آلات تولیدات و مصنوعات فلزی فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۱۰۰%

۳۰۰۹

شخص

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۱/۲۴ - ۱۹:۵۴

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۱۰۰%

۵۲۴۲

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - ۱۱:۴۷

جزئیات ...
۱۰۰%

۲۰۵۵

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۰۹:۲۷

جزئیات ...
۱۰۰%

۸۱۰۲

شخص

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - ۱۰:۴۵

جزئیات ...
۱۰۰%

۱۴۷۱

شخص

بازرگانی

۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۰۹:۴۸

جزئیات ...
۱۰۰%

۳۴۰۶

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۲/۱۵ - ۱۲:۴۲

جزئیات ...
۱۰۰%

۹۸۲۱

شخص

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۹/۰۶/۱۰ - ۱۴:۵۳

ورق گرم (سیاه)
جزئیات ...
۱۰۰%

۹۸۹۳

شخص

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۶/۱۵ - ۱۶:۵۷

میلگرد
جزئیات ...
۱۰۰%

۹۳۳۷

شخص

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۵/۱۹ - ۱۰:۲۱

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۱۰۰%

۵۲۱۱

شخص

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۵:۵۷

ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی ورق گرم (سیاه)
جزئیات ...
۱۰۰%

۴۹۰۶

شخص

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۵:۳۶

تجهیزات و ماشین آلات
جزئیات ...
۱۰۰%

۵۱۷۴

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۰۹:۱۵

جزئیات ...
۱۰۰%

۶۰۰۰

شخص

تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۱۰/۱۵ - ۱۴:۵۰

میلگرد
جزئیات ...
۱۰۰%

۴۲۸۹

شخص

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۶/۰۳ - ۱۳:۴۲

میلگرد آهن اسفنجی
جزئیات ...
۱۰۰%

۷۶۱۹

شخص

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۹/۰۲/۲۰ - ۱۴:۲۹

میلگرد آهن اسفنجی شمش
جزئیات ...