شماره های تماس

Service List

ارائه دهندگات خدمات

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

خدمات فولاد24

ارائه دهندگان یک خدمت خاص را پیدا کنید مثلا انبارداران و یا سوله سازان

خدمات فولاد24

ارائه دهندگان یک خدمت را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا برشکاران اصفهانی.

خدمات فولاد24

نزدیک ترین ارائه دهنده خدمت به مکان پروژه خود را پیدا کنید

خدمات فولاد24

شرکت ها و یا اشخاص ارائه دهنده یک خدمت را مشاهده کنید.

خدمات فولاد24

فعالی که بتواند چندین خدمت را همزمان به شما ارائه دهد پیدا کنید

حامد  دوست  (قطب آهن آسیا)
۹۲%

۳۴۰۶

شخص

بازرگانی ، خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
شرکت فولادمهر سهند  (عبدالحسین محجل امامی)
۸۶%

۴۷۳۷

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
آرش (اسماعیلی)
۸۵%

۵۲۵۰

شخص

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
نادر طوقانی  (نادر زرین )
۷۳%

۴۲۴۸

شخص

خدماتی
انواع برشکاری فلزات خدمات حمل و نقل وباربری
حمل و نقل بین المللی  (شرکت حکمت ترابر آسیا حمل و نقل بین المللی (حامدی پور))
۷۳%

۴۴۱۳

شخص

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
باربری تهران سعادت (شیرازیان)
۶۹%

۶۵۱۹

شرکت

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
باربری سهیل بار تبریز (آقای اله یاری)
۶۸%

۶۵۲۱

شخص

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
گروه حمل و نقل درسا لجستیک (مهدی جعفرپور(واحد بازرگانی))
۶۷%

۵۲۴۷

شرکت

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
سازه پیشگام مدیسه (مظاهری)
۶۲%

۵۲۸۱

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
مجدی (مجد)
۶۱%

۶۱۸۱

شخص

بازرگانی ، خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
آریا صنعت دلیجان (فریدون  مظاهری)
۶۰%

۵۷۴

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
شركت حمل نقل و زرين بار اصفهان (زرين بار اصفهان)
۵۸%

۶۷۲۰

شرکت

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
شرکت حمل و نقل وخدمات دریایی آبادان (مهندس سلطانی)
۵۴%

۶۴۷۸

شرکت

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
حمل و نقل طارق (هومن چهارده چریک)
۵۳%

۴۱۰۶

شرکت

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
موسسه حمل ونقل پازوکی  (جعفر احمدی)
۵۰%

۴۸۹۳

شرکت

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
آني بار (مقدم)
۴۸%

۶۵۳۰

شرکت

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
متالز ایران METALLZ (عزیز کورسونلو)
۴۵%

۷۹۳۸

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری نورد گرم سایر
حمل و نقل رادبار نصف جهان (مهندس سعید آهنی)
۴۵%

۶۴۹۱

شرکت

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
امید اصفهان (عبدالهی)
۴۲%

۶۴۷۰

شرکت

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
حمل و نقل احرار اصفهان (زارعان )
۴۲%

۵۰۳۷

شرکت

بازرگانی ، خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری