شماره های تماس

Service List

ارائه دهندگات خدمات

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

خدمات فولاد24

ارائه دهندگان یک خدمت خاص را پیدا کنید مثلا انبارداران و یا سوله سازان

خدمات فولاد24

ارائه دهندگان یک خدمت را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا برشکاران اصفهانی.

خدمات فولاد24

نزدیک ترین ارائه دهنده خدمت به مکان پروژه خود را پیدا کنید

خدمات فولاد24

شرکت ها و یا اشخاص ارائه دهنده یک خدمت را مشاهده کنید.

خدمات فولاد24

فعالی که بتواند چندین خدمت را همزمان به شما ارائه دهد پیدا کنید

آرین فولاد (مجتمع خدماتی آرین فولاد)
۷۸%

۴۶۲۹

شخص

بازرگانی ، خدماتی
انواع برشکاری فلزات خدمات حمل و نقل وباربری انبارداری
حامد  دوست  (قطب آهن آسیا)
۹۲%

۳۴۰۶

شخص

بازرگانی ، خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
شرکت فولادمهر سهند  (عبدالحسین محجل امامی)
۸۶%

۴۷۳۷

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
آرش (اسماعیلی)
۸۵%

۵۲۵۰

شخص

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
رضا کلانی طهرانی (مجتمع صنعتی رضا)
۷۶%

۹۴۹۶

شخص

خدماتی
انواع برشکاری فلزات تراشکاری و ماشینکاری خدمات حمل و نقل وباربری
منصوریان (فولاد نورد آتیه)
۷۵%

۸۱۰۲

شخص

خدماتی ، بازرگانی
آزمایشگاه فلزات خدمات حمل و نقل وباربری سوله سازی و سازه‌های فلزی
حمل و نقل بین المللی  (شرکت حکمت ترابر آسیا حمل و نقل بین المللی (حامدی پور))
۷۳%

۴۴۱۳

شخص

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
كالاي سپاهان (سعيد شجاعي)
۷۳%

۸۹۹۴

شرکت

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
نادر طوقانی  (نادر زرین )
۷۳%

۴۲۴۸

شخص

خدماتی
انواع برشکاری فلزات خدمات حمل و نقل وباربری
باربری تهران سعادت (شیرازیان)
۶۹%

۶۵۱۹

شرکت

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
باربری سهیل بار تبریز (آقای اله یاری)
۶۸%

۶۵۲۱

شخص

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
گروه حمل و نقل درسا لجستیک (مهدی جعفرپور(واحد بازرگانی))
۶۷%

۵۲۴۷

شرکت

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
سازه پیشگام مدیسه (مظاهری)
۶۲%

۵۲۸۱

شرکت

بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
مجدی (مجد)
۶۱%

۶۱۸۱

شخص

بازرگانی ، خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
آریا صنعت دلیجان (فریدون  مظاهری)
۶۰%

۵۷۴

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
شركت حمل نقل و زرين بار اصفهان (زرين بار اصفهان)
۵۸%

۶۷۲۰

شرکت

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
حمل و نقل وحدت کالا (اکبرشاهی)
۵۴%

۸۹۷۴

شرکت

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
شرکت حمل و نقل وخدمات دریایی آبادان (مهندس سلطانی)
۵۴%

۶۴۷۸

شرکت

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
حمل و نقل طارق (هومن چهارده چریک)
۵۳%

۴۱۰۶

شرکت

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری
مصطفي  (شركت ره آوردبار)
۵۲%

۹۴۲۲

شخص

خدماتی
خدمات حمل و نقل وباربری