شماره های تماس

PL2000*6000*15 ST37

PL2000*6000*15 ST37

ورق ۱۵میل عرض ۲متر یک ظرفیت
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-3013
دسته محصول نام محصول مقدار