شماره های تماس

۱۲ تن ورق ۱۲میل st52

۱۲ تن ورق ۱۲میل st52
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ - ۱۱:۰۶
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ - ۱۱:۰۴
۰
آذین آهن زرین
RFQ-7431
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱۱۲ میل عرض ۱۳۰۰ جنس st52انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)