شماره های تماس

۱۲ تن ورق ۱۲میل st52

۱۲ تن ورق ۱۲میل st52

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-7431
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)