شماره های تماس

۸میل a283

۸میل a283
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ - ۱۲:۳۴
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ - ۱۲:۳۱
۰
صابر توکلی
RFQ-6653
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)