شماره های تماس

کویل (کلاف) گرم ضخامت ۱۲میل st37 عرض مختلف از گریدst33 تا st44

کویل (کلاف) گرم ضخامت ۱۲میل st37 عرض مختلف از گریدst33 تا st44

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-3876
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)