شماره های تماس

کویل فولادی ضخامت ۴ با عرض ۷۱۵

کویل فولادی ضخامت ۴ با عرض ۷۱۵

میباشدst33وزن کویل ۱۰۲۰۰ کیلو گرم و
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)