شماره های تماس

ورق۲میل سیاه۲*۱

ورق۲میل سیاه۲*۱
۳۸ برگ
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۱۵:۵۵
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۷:۰۵
۱
آهنکو
RFQ-6892
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق۲میل سیاه۲*۱انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)