شماره های تماس

ورق۱.۵میل گالوانیزه۱۰۰۰*۲۰۰۰

ورق۱.۵میل گالوانیزه۱۰۰۰*۲۰۰۰

۱۰۰۰کیلوگرم
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-3671
دسته محصول نام محصول مقدار