شماره های تماس

ورق۱.۲۵میل گالوانیزه۱۲۵۰*۲۵۰۰

ورق۱.۲۵میل گالوانیزه۱۲۵۰*۲۵۰۰

۲۰۰۰کیلوگرم
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-3670
دسته محصول نام محصول مقدار