شماره های تماس

ورق st37

ورق st37
از هر ورق ۲ برگ
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۲:۰۸
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۱۲:۰۰
۰
بازرگانی برنا فلز
RFQ-7182
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق st37 با ضخامت ۱.۵ میل ۲*۱انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)
۲ورق st37 با ضخامت ۱.۵ میل ۱.۲۵*۲.۵انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)