شماره های تماس

ورق ۷۰ روغنی فولاد

ورق ۷۰ روغنی فولاد

ورق ۷۰ روغنی عرض ۱۲۵ و ۱۰۰ و عرض مختلف مقدار ۱۰۰ تن
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
محمد اکبری
RFQ-7088
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)