شماره های تماس

ورق ۶۵تن گالوانیزه ۷۰بلندبصورت رولی یاذوذنقه

ورق ۶۵تن گالوانیزه ۷۰بلندبصورت رولی یاذوذنقه
ورق به صورت ذوذنقه باسفارش اندازه یابه صورت رولی بارگیری ازکارخانه
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۱۲:۰۷
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - ۰۵:۳۰
۱
حسین شعبانی
RFQ-6470
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق گالوانیزه ۷۰بلند درجه ۱انواع ورق آهنیورق گالوانیزه و رنگی