شماره های تماس

ورق ۶ و ۸فولاد مبارکه ۶*۱/۵

ورق ۶ و ۸فولاد مبارکه ۶*۱/۵
۱۰ تن از هرکدام
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ - ۱۲:۳۴
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۲۰:۰۰
۱
علیرضا رفیعی
RFQ-6233
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۶فولاد مبارکه ۶*۱/۵انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)
۲ورق ۸ فولاد مبارکه ۶*۱/۵انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)