شماره های تماس

ورق ۶ میل st52 عرض ۱۲۵۰

ورق ۶ میل st52 عرض ۱۲۵۰
تا عرض ۱۳۰۰ مشکلی ندارد و طول ۲۵۳۰
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۱۳:۲۳
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۳:۲۰
۰
آذین آهن زرین
RFQ-6889
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱st52انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)