شماره های تماس

ورق ۴۵ میل _ST52_ عرض ۲ متر-اکسین

ورق ۴۵ میل _ST52_ عرض ۲ متر-اکسین

۰۹۱۲۵۸۸۷۲۰۸-محمدیان قیمت توافقی
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
رضا محمديان
RFQ-7343
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)