شماره های تماس

ورق ۴۵ میل _ST52_ عرض ۲ متر-اکسین

ورق ۴۵ میل _ST52_ عرض ۲ متر-اکسین
۰۹۱۲۵۸۸۷۲۰۸-محمدیان قیمت توافقی
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ - ۱۲:۱۶
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ - ۱۲:۱۳
۰
رضا محمديان
RFQ-7343
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۴۵ میل _ST52_ عرض ۲ مترانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)