شماره های تماس

ورق ۳۰ میل اکسین st37

ورق ۳۰ میل اکسین st37
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۱۰:۰۰
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۷:۰۰
۱
روهینا پیشرو سازه
RFQ-6526
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)