شماره های تماس

ورق ۳ میل st37

ورق ۳ میل st37

۱ظرفیت
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آهنکو
RFQ-7106
دسته محصول نام محصول مقدار (کیلوگرم)
ورق گرم (سیاه)