شماره های تماس

ورق ۳ میل st37

ورق ۳ میل st37
۱ظرفیت
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ - ۱۲:۴۹
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ - ۱۲:۴۷
۱
آهنکو
RFQ-7106
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۳میل عرض ۱متر انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)