شماره های تماس

ورق ۳ میل عرض۱ متر st37

ورق ۳ میل عرض۱ متر st37
برش به ابعاد ۱*۲
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ - ۱۳:۲۴
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ - ۱۳:۲۳
۱
حسین آخوندنیا
RFQ-6857
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۳ میل عرض۱ متر st37انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)