شماره های تماس

ورق ۳میل سیاه ۲*۱

ورق ۳میل سیاه ۲*۱
۱۲ برگ
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۱۵:۵۷
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۷:۰۳
۰
آهنکو
RFQ-6893
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۳میل سیاه ۲*۱انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)