شماره های تماس

ورق ۲میل عرض ۱۲۵۰ st37

ورق ۲میل عرض ۱۲۵۰ st37
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ - ۱۷:۰۵
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ - ۱۷:۰۳
۲
روهینا پیشرو سازه
RFQ-6255
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۲میل عرض ۱۲۵۰ st22انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)