شماره های تماس

ورق ۱.۵ عرض ۱۲۵۰

ورق ۱.۵ عرض ۱۲۵۰
رول یا شیت
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ - ۱۱:۴۹
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ - ۱۱:۴۸
۱
زارع شاهی
RFQ-6781
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱انواع ورق آهنیورق روغنی (سرد)