شماره های تماس

ورق ۱/۲۵ روغنی عرض ۱۲۵۰

ورق ۱/۲۵ روغنی عرض ۱۲۵۰
رول یا شیت مبارکه
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ - ۱۱:۵۱
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ - ۱۱:۵۰
۱
زارع شاهی
RFQ-6782
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱انواع ورق آهنیورق روغنی (سرد)