شماره های تماس

ورق ۱۲ st52 عرض ۱۳۰۰

ورق ۱۲ st52 عرض ۱۳۰۰

ورق ۱۲ از جنس اس تی ۵۲ به عرض ۱۳۰۰
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-6888
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)