شماره های تماس

ورق ۱۲ st52 عرض ۱۳۰۰

ورق ۱۲ st52 عرض ۱۳۰۰
ورق ۱۲ از جنس اس تی ۵۲ به عرض ۱۳۰۰
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۱۳:۱۹
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۳:۱۴
۰
آذین آهن زرین
RFQ-6888
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱st52 انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)