شماره های تماس

ورق ۱۰*۱۵۰۰*۶۰۰۰ کاویان

ورق ۱۰*۱۵۰۰*۶۰۰۰ کاویان

۳ ظرفیت
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-6890
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)