شماره های تماس

ورق ۱۰*۱۵۰۰*۶۰۰۰ کاویان

ورق ۱۰*۱۵۰۰*۶۰۰۰ کاویان
۳ ظرفیت
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۱۳:۴۵
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۳:۴۳
۰
مهدلوله امروز
RFQ-6890
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۱۰ کاویانانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)