شماره های تماس

ورق گالوانیزه ۷۰ /. عرض ۱۲۵

ورق گالوانیزه ۷۰ /. عرض ۱۲۵

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-2092
دسته محصول نام محصول مقدار (کیلوگرم)
ورق گالوانیزه و رنگی