شماره های تماس

ورق عرض ۱.۵ متر و طول ۶ متر و ضخامت ۸ میل

ورق عرض ۱.۵ متر و طول ۶ متر و ضخامت ۸ میل
۱۰ برگ خریداریم
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۱:۳۹
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - ۱۷:۳۶
۳
مهدی زارعی
RFQ-6418
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۸ میلانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)