شماره های تماس

ورق عرض ۱.۵ متر و طول ۶ متر و ضخامت ۱۰ میل

ورق عرض ۱.۵ متر و طول ۶ متر و ضخامت ۱۰ میل
۵ برگ خریداریم
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۱:۴۰
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - ۱۷:۳۹
۶
مهدی زارعی
RFQ-6419
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۱۰ میل عرض ۱.۵انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)