شماره های تماس

ورق سیاه ۶و۱۰

ورق سیاه ۶و۱۰

ترجیها فولادمبارکه باشد
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-6429
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)