شماره های تماس

ورق سیاه ۶و۱۰

ورق سیاه ۶و۱۰
ترجیها فولادمبارکه باشد
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۸:۲۸
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۸:۲۵
۵
فراچاپ
RFQ-6429
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق سیاه مبارکه ۶و۱۰انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)