شماره های تماس

ورق سیاهچ

ورق سیاهچ

خریدار ورق st52 هستم با ضخامت های ۱۰ میل و ۲۰ میل و ۳۰ میل در اصفهان
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-7429
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)