شماره های تماس

ورق روغنی۱.۵میل۲*۱

ورق روغنی۱.۵میل۲*۱
۳۰ برگ
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۱۵:۵۴
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۷:۰۴
۰
آهنکو
RFQ-6891
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق روغنی۱.۵میل۲*۱انواع ورق آهنیورق روغنی (سرد)