شماره های تماس

ورق روغنی ۵۰ مبارکه st14 هر ۲ عرض

ورق روغنی ۵۰ مبارکه st14 هر ۲ عرض
ورق روغنی ۵۰ مبارکه st14 هر ۲ عرض تهران واصفهان
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ - ۰۹:۱۹
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۰۹:۱۸
۰
پیام تاجداری
RFQ-7563
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق روغنی ۵۰ مبارکه st14 هر ۲ عرضانواع ورق آهنیورق روغنی (سرد)